­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

Agenda

Witte Donderdag met ds. Marielle Jochemsen
Datum: Donderdag 09 April 2020
Aanvang: 19:30 uur.
Locatie: Ontmoetingskapel

Witte Donderdag - vanuit de Ontmoetingskapel (klik daar op).

De Orde van Dienst vindt u hier.

De diaconale collecte is bestemd voor Kerk in Actie: Jongeren doorleven het paasverhaal. Meer informatie over het doel vindt u hier.
U kunt uw gift overmaken op NL54INGB0009145954 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Maarn-Maarsbergen, o.v.v. collecte 9 april 2020.
Van de binnengekomen giften gaat 2/3 naar het diaconale doel en 1/3 naar de plaatselijke kerk.

­