­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

Agenda

Paaswake met ds Mariëlle Jochemsen
Datum: Zaterdag 11 April 2020
Aanvang: 21:00 uur.
Locatie: Ontmoetingskapel

Stille zaterdag - vanuit de Ontmoetingskapel (klik daar op)

De Orde van Dienst vindt u hier.
Tijdens de Paaswake wordt de nieuwe paaskaars binnengebracht en ontstoken.

Het diaconale collectedoel is vandaag: De Rudolph stichting, u kunt er hier meer over lezen. 
U kunt uw gift overmaken op NL54INGB0009145954 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Maarn-Maarsbergen, o.v.v. collecte 11 april 2020.
Van de binnengekomen giften gaat 2/3 naar het diaconale doel en 1/3 naar de plaatselijke kerk.

­